...

سامانه خدمات پس از آزمون ایرسافام

در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء سطح کیفی خدمات این شرکت برخی از سرویس های خود را به صورت مجازی و الکترونیکی ارائه می کند . در این نوع خدمات پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست ، اطلاعات بلافاصله توسط کارشناسان خبره شرکت بررسی و عملیات مربوطه انجام می شود .

...
EOR (Enquiry Of Result) System
سامانه تجدید نظر روی نتایج

در صورتیکه به نتایج آزمون خود اعتراض دارید می توانید اعتراض خود را به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت کنید. شما در تمامی مراحل از طریق پیامک و ایمیل در جریان روند اعتراض خود قرار خواهید گرفت.

...
ATRF (Additional TRF) System
سامانه ارسال کارنامه به دانشگاه

یکی از خدمات پس از آزمون موسسه ایرسافام ارسال کارنامه به مراکز آموزشی و دانشگاه های مورد نظر شما در اسرع وقت به صورت الکترونیکی می باشد .